Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Nam Đế Bắc Cái

Tên phim Tiếng Việt:Nam Đế Bắc Cái

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 20/20

Thể loại:Hồng kông,thể loại khác tình cảnh 

Đạo diễn:Lục Thiên Hoa

Diễn viên:Trịnh Y Kiện, Ngụy Tuấn Kiệt, Lê Diệu Tường

Năm sản xuất:1993

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-08-12

Giới thiệu cốt truyện

Hồng Thất xuất thân từ gia đình có thể lực, nhưng những sai lầm của chàng đã mang đến những biến cố cho gia đình. Bản thân Hồng Thất sau khi sa cơ đã ngộ ra được nhiều điều, nhưng đó cũng là lúc chàng bị cố nhân hắt hủi, khinh khi. Một lần tình cờ, Hồng Thất gặp gỡ và làm quen với Đoàn Trí Hưng, thái tử Đại Lý. Ban đầu xảy ra nhiều xích mích nhưng về sau cả hai đã kết tâm giao, cùng chống lại thế lực đen tối trên giang hồ.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/share/f90399d380904e64e59ceb60ce084cf4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/share/8569aad08bd79e68d8a5d2b2ee505408 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/share/e8e64db539e34e76a55975b07ab716ff Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/share/393418aa6851c719aac2d2d6216f5159 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/share/11d0f51d9aced381efa5ce3214d9228e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/share/a11b84b38879d751f48fa321120f0c55 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/share/61e670052abeb520b2e8ddd7b57c845e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/share/366971226c73b87ab69e87918b9338a5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/share/1d8535d9bbe1c66cb6ba50e7f9bb9ee9 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/share/636e4b73ee4f49965cd001bdb75fe1d1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/share/c9ce1073ab925d72782e22228ac4e2b7 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/share/fba6c96d44ce830a1d5886fab5a15fa5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/share/bc7386076e4bf0bd4c58874726403e1e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/share/d3ed9e3df6007d59a203f7b692880796 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/share/0f66d5d47cc484792935962c50253404 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/share/71497f728b86b55d965edbf1849cca8d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/share/9a568a2aa8c19a3155607f84137d92a8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/share/936e8d43184bc47ef34e25e426c508fe Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/share/db49d990bff2b2c5e1ac041cba78b21c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/share/6c366534a48f3e57554bedb024240e1a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/20220812/21020_18675d0f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/20220812/21021_0b793c0c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/20220812/21022_36a62d6a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/20220812/21023_b7a1f7bb/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/20220812/21024_556ace6b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/20220812/21025_c6e8b0ac/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/20220812/21026_f29620ae/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/20220812/21029_ec5e83fb/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/20220812/21028_dd48127d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/20220812/21027_86da0a83/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/20220812/21033_76addc48/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/20220812/21032_55f68796/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/20220812/21031_e89731c1/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/20220812/21030_c90963ca/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/20220812/21034_7935c221/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/20220812/21035_9e1a3624/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/20220812/21036_63b3d5ff/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/20220812/21037_7f739ac3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/20220812/21038_cc0622a1/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/20220812/21039_56b9ccf5/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập1 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21020_18675d0f/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-1.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21021_0b793c0c/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-2.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21022_36a62d6a/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-3.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21023_b7a1f7bb/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-4.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21024_556ace6b/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-5.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21025_c6e8b0ac/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-6.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21026_f29620ae/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-7.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21029_ec5e83fb/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-8.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21028_dd48127d/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-9.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21027_86da0a83/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21033_76addc48/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21032_55f68796/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21031_e89731c1/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21030_c90963ca/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21034_7935c221/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21035_9e1a3624/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21036_63b3d5ff/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21037_7f739ac3/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21038_cc0622a1/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://tai2.tainguon.com//20220812/21039_56b9ccf5/nam-de-bac-cai-the-condor-heroes-return-tap-20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video