Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Con Chúng Mình Là Nhất

Tên phim Tiếng Việt:Con Chúng Mình Là Nhất

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 25/25

Thể loại:Hồng kông,tình cảnh gia đình 

Đạo diễn:Trần Tiểu Linh

Diễn viên:Mã Quốc Minh, Sầm Lệ Hương, Thương Thiên Nga

Năm sản xuất:2021

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-08-13

Giới thiệu cốt truyện

Dù còn trẻ, nhưng Khang Nhã Du đã an phận làm người phụ nữ của gia đình để chồng Du Tại Sơn yên tâm làm việc ngoài xã hội. Tuy nhiên, Sơn lại cảm thấy không hề thoải mái khi hai vợ chồng phải sống chung nhà với ba mẹ vợ. Bên cạnh đó, mối quan hệ căng thẳng của hai bên gia đình vô tình đẩy Sơn và Du vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/share/dacbf079ffedc402d67968f7757064dd Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/share/c2d32d8333661a46d3259350b8471b65 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/share/6593de02e6979db9ca7c1aa0d52d50e0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/share/136449c43d7939ea2de29accbc9cc981 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/share/24e55470484c60fc7d9645a2ba7e5a18 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/share/b8d60045db7568e16e497defc192abdf Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/share/676e76856c7fea3bc6378d1e6deea2aa Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/share/bdbd38069899d6d54d7c8547f4c6b77c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/share/6fa49450b98696c6c042357d73674657 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/share/531a192ef56b0c958ae831a8c40898bb Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/share/8e088b124c72a1ac0dcbcbdebbfb08f3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/share/28fd3872c62aad371e8b21061f1a35bd Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/share/0a03d5e4473c0629cfb20c5c31543b06 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/share/c3df79d5324c4e6263f0a865b4eaae0b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/share/413c4db2447de42d777342e49c995a58 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/share/a0b5ad024f939250c0c34fc73a8aa59b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/share/7aa8cded4429062141a21172a645e515 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/share/5434d832e0dd3baab78c581eb7414b31 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/share/71ecf3a12729ba438d057df53c82a1ca Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/share/2e969d52de7679efab2533da1badafd2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://play2.choinguon.com/share/b5847c565f0308380cbbc6453b4c438c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://play2.choinguon.com/share/40c58ee85cc790638034668b73f8b444 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://play2.choinguon.com/share/bb27b25e4c03d002e86f30c7d7eae6c3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://play2.choinguon.com/share/6721e8332154c61a68a38816866a869f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://play2.choinguon.com/share/7818425dd9548bac19b8357af57490c3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/20220813/21093_f3178129/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/20220813/21094_2fa4eac3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/20220813/21095_a5e4eb15/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/20220813/21096_7ea9b5fc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/20220813/21097_7050ecbb/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/20220813/21098_2f22a4d9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/20220813/21099_d7a96d54/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/20220813/21100_c68e4989/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/20220813/21101_a2cad23d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/20220813/21102_b9011adc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/20220813/21103_4a348362/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/20220813/21105_24da2e38/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/20220813/21104_2c97bf51/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/20220813/21106_5c6ada69/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/20220813/21107_0de3cb21/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/20220813/21108_f04c6b98/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/20220813/21109_29b5aac3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/20220813/21110_25aec019/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/20220813/21111_58516b38/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/20220813/21112_2e0ae69c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://play2.choinguon.com/20220813/21113_731d5f29/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://play2.choinguon.com/20220813/21114_b5f34960/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://play2.choinguon.com/20220813/21115_b9dcc94c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://play2.choinguon.com/20220813/21116_64269020/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://play2.choinguon.com/20220813/21117_563f13da/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập1 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21093_f3178129/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-1.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21094_2fa4eac3/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-2.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21095_a5e4eb15/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-3.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21096_7ea9b5fc/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-4.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21097_7050ecbb/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-5.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21098_2f22a4d9/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-6.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21099_d7a96d54/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-7.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21100_c68e4989/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-8.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21101_a2cad23d/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-9.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21102_b9011adc/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21103_4a348362/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21105_24da2e38/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21104_2c97bf51/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21106_5c6ada69/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21107_0de3cb21/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21108_f04c6b98/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21109_29b5aac3/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21110_25aec019/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21111_58516b38/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21112_2e0ae69c/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21113_731d5f29/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-21.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21114_b5f34960/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-22.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21115_b9dcc94c/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-23.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21116_64269020/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-24.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://tai2.tainguon.com//20220813/21117_563f13da/con-chung-minh-la-nhat-plan-b-tap-25.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video