Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Bằng Chứng Thép 3

Tên phim Tiếng Việt:Bằng Chứng Thép 3

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 30/30

Thể loại:Hồng kông,tình cảnh hành động tội phạm thể loại khác 

Đạo diễn:Trần Chí Giang

Diễn viên:Lê Diệu Tường, Trương Khả Di, Từ Tử San, Ngô Trác Hy, Trương Mạn Ngọc

Năm sản xuất:2011

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-08-14

Giới thiệu cốt truyện

Chuỗi những vụ án hóc búa tiếp tục thử thách tài suy luận và óc phán đoán của các chuyên gia pháp chứng, pháp y và tổ trọng án. Là phần ba trong loạt phim hình sự ăn khách "Bằng Chứng Thép" do TVB sản xuất, quy tụ dàn diễn viên hoàn toàn mới so với hai phần trước đã chinh phục khán giả ngay từ những tập đầu tiên.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/share/3f006806e0d860271f42f3c1c5946bb4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/share/2338fea343be1e96d7bd8892726b13fc Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/share/c7cca85fb808ff22d4196d92a56b94a0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/share/47aad7688350fbfd9a9109e8ee88f0f4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/share/a5e5bc0af001017b93172009d7a32b68 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/share/9786d91e129d1c16bbed55aaa2445c78 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/share/f928b521c5648ee6d6ece6d143bf232d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/share/a4567880c61cb00693665491b5c356a3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/share/c11f285561275c64ed465f50580089ac Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/share/c8fd9e36fdeb06bcc93a0732c667b6d8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/share/600a4d6403d3914e1e24b13808bd4bd4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/share/aa2c6857a88b778501aa2d51ae3ccade Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/share/7c581b412887d3ddcf188128ec7d7cd5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/share/00e53a7bf746f90a6700232281a0a6d0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/share/25c483880f8520828af4dba5d726d1e7 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/share/adf21078378b5c29d76423f457256e9d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/share/109ac6c7e70ef69fcbf717f86c278ed1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/share/b681006b27581d5351925dcd2039a79b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/share/27952e90aad62b895d7bf8b36405a994 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/share/19b29d1cfff0a18c07b6b13fd8369a50 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://play2.choinguon.com/share/69726edffb77c960d05785f5c26de5d5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://play2.choinguon.com/share/2d31d718f0f891ab8dc5da1013fd2741 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://play2.choinguon.com/share/10112e4e12aa494db03ea2462302d34d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://play2.choinguon.com/share/47412a37c01ba9ff688b231216c04ad2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://play2.choinguon.com/share/07e6663e4f8504f56cf059d5c5980708 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập26 $https://play2.choinguon.com/share/e9c0ded40a0630024a51c161925ec257 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập27 $https://play2.choinguon.com/share/f9a78afdf5be220d8779569e5155eab1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập28 $https://play2.choinguon.com/share/231e3d1635ff621b8c1c3a9f5c0b2b20 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập29 $https://play2.choinguon.com/share/e242fd43536246c7d2d58ec0590c912e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập30 $https://play2.choinguon.com/share/f08ddeeefd0099a226d98ab014e6e3ca Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/20220814/21375_b5a8ade9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/20220814/21376_b65c0ff4/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/20220814/21377_58e8645f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/20220814/21378_a37b588b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/20220814/21379_cec5e31a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/20220814/21380_39d5dedf/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/20220814/21381_46603343/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/20220814/21382_2212f73e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/20220814/21383_6981efa5/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/20220814/21384_bea24a21/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/20220814/21385_b21ef6bc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/20220814/21386_c67c1d87/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/20220814/21387_1c27c30b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/20220814/21388_20fa2353/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/20220814/21389_ab35f7ff/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/20220814/21390_b3134c17/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/20220814/21391_385c790e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/20220814/21392_0a42babc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/20220814/21393_49479d44/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/20220814/21394_c38bc5ac/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://play2.choinguon.com/20220814/21395_6f2ceb6f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://play2.choinguon.com/20220814/21396_337cab3e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://play2.choinguon.com/20220814/21397_53629f64/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://play2.choinguon.com/20220814/21398_63830f57/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://play2.choinguon.com/20220814/21399_5d05c4d9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập26 $https://play2.choinguon.com/20220814/21400_b2242326/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập27 $https://play2.choinguon.com/20220814/21401_d844ca3d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập28 $https://play2.choinguon.com/20220814/21402_16e47ab9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập29 $https://play2.choinguon.com/20220814/21403_ba5fe452/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập30 $https://play2.choinguon.com/20220814/21404_09f41614/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập1 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21375_b5a8ade9/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-1.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21376_b65c0ff4/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-2.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21377_58e8645f/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-3.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21378_a37b588b/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-4.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21379_cec5e31a/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-5.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21380_39d5dedf/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-6.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21381_46603343/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-7.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21382_2212f73e/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-8.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21383_6981efa5/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-9.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21384_bea24a21/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21385_b21ef6bc/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21386_c67c1d87/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21387_1c27c30b/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21388_20fa2353/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21389_ab35f7ff/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21390_b3134c17/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21391_385c790e/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21392_0a42babc/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21393_49479d44/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21394_c38bc5ac/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21395_6f2ceb6f/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-21.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21396_337cab3e/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-22.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21397_53629f64/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-23.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21398_63830f57/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-24.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21399_5d05c4d9/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-25.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập26 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21400_b2242326/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-26.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập27 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21401_d844ca3d/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-27.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập28 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21402_16e47ab9/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-28.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập29 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21403_ba5fe452/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-29.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập30 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21404_09f41614/bang-chung-thep-3-forensic-heroes-3-tap-30.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video