Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Bằng Chứng Thép 4

Tên phim Tiếng Việt:Bằng Chứng Thép 4

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 30/30

Thể loại:Hồng kông,hành động tình cảnh thể loại khác 

Đạo diễn:Phương Tuấn Hoa

Diễn viên:Huỳnh Hạo Nhiên, Đàm Tuấn Ngạn, Lý Thi Hoa

Năm sản xuất:2020

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-08-14

Giới thiệu cốt truyện

Cao An tốt nghiệp ngành pháp y tại một trường đại học ở Anh và trở về Hồng Kông để tham gia phòng Pháp chứng. Cùng với bác sĩ pháp y Văn Gia Hy và giám đốc tổ trọng án Quách Huy Hoàng, cả ba được mệnh danh “kiềng sắt ba chân diệt tội ác”, cùng nhau giải mã nhiều vụ án bí ẩn, phức tạp.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/share/27fa0d898aa0a20eba405302ab201cf6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/share/d539ea6f856d9bb5765ae211a89c1573 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/share/f320f1feb26db7e64dcd0f648a6d6738 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/share/42819db6a1110a53719d796c443ddffa Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/share/3682cca356dc22eb5a9bbc009412d4bb Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/share/a8c09018053d2e7021ddcb01cf0e4c2a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/share/fe8946bd00dd1178502ce6befbb2a29a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/share/55ea27b4b82dd858f2f7d75cb01f221a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/share/aa34ac274b2e734f35fe9a94b813ba3d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/share/1956a2516740b92a93bc87e3246de48f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/share/12af59cd7f4ef7a1bd550a800e703af4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/share/31baf5edc57d76fd3005222389ca498f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/share/dce5fd0af5a80cf7d2da04f13df700a0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/share/19f3ca179d09e8518d25a28d8e4e443f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/share/a76c856f36b4d6f8b0a9bca9d3e81654 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/share/7905b0944f96ad2ec318855ae68fed89 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/share/f785d67f490e60aaa9e63d821b6440d4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/share/975798660f9f54567515a103ad35eb99 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/share/964e7520947a0d3ac39504daea604d83 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/share/007f1041969194e99b73e4e5fac7396f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://play2.choinguon.com/share/d1dc45410ca4949bb399990e7a228428 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://play2.choinguon.com/share/0628578027f2f3e17abf142c0faec461 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://play2.choinguon.com/share/a0bc671c2bbe978c889ab37f2c4b72b1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://play2.choinguon.com/share/f37cf9ea93740f0bd3177789c2b244e4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://play2.choinguon.com/share/e64860da9a6248363a016357d47bd65f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập26 $https://play2.choinguon.com/share/f75d99dda3af0d6a958fa06f2019d674 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập27 $https://play2.choinguon.com/share/a34d4cd3742d7f685fde716d42acba64 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập28 $https://play2.choinguon.com/share/0810699abe09927a03a8b5a0247c6797 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập29 $https://play2.choinguon.com/share/d0d89ff88fb31cba6c10aeded5b96e8c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập30 $https://play2.choinguon.com/share/4496bd929399a73223322c2a9599ff1f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập1 $https://play2.choinguon.com/20220814/21489_19a8e7d4/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://play2.choinguon.com/20220814/21494_27fd8798/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://play2.choinguon.com/20220814/21493_2c8b7e09/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://play2.choinguon.com/20220814/21492_e74d262a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://play2.choinguon.com/20220814/21495_624d5c94/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://play2.choinguon.com/20220814/21496_58fb59f3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://play2.choinguon.com/20220814/21497_b2fb76c8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://play2.choinguon.com/20220814/21498_03bf2627/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://play2.choinguon.com/20220814/21499_29fa4258/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://play2.choinguon.com/20220814/21500_6fe8bba8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://play2.choinguon.com/20220814/21501_e055c517/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://play2.choinguon.com/20220814/21502_0a93282c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://play2.choinguon.com/20220814/21503_8110b200/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://play2.choinguon.com/20220814/21504_b93141fa/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://play2.choinguon.com/20220814/21505_b09723bb/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://play2.choinguon.com/20220814/21506_7c78ba66/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://play2.choinguon.com/20220814/21507_25b19730/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://play2.choinguon.com/20220814/21508_3a53dbd6/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://play2.choinguon.com/20220814/21509_3234e175/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://play2.choinguon.com/20220814/21510_9b860a64/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://play2.choinguon.com/20220814/21514_e5509e11/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://play2.choinguon.com/20220814/21513_ed58ee48/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://play2.choinguon.com/20220814/21512_b09aa544/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://play2.choinguon.com/20220814/21511_244792b7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://play2.choinguon.com/20220814/21516_2c0cc4e9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập26 $https://play2.choinguon.com/20220814/21515_56ff3d7d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập27 $https://play2.choinguon.com/20220814/21519_0335bc91/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập28 $https://play2.choinguon.com/20220814/21520_bffefc68/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập29 $https://play2.choinguon.com/20220814/21518_4e71abe4/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập30 $https://play2.choinguon.com/20220814/21517_7ceb2c79/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập1 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21489_19a8e7d4/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-1.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập2 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21494_27fd8798/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-2.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập3 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21493_2c8b7e09/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-3.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập4 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21492_e74d262a/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-4.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập5 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21495_624d5c94/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-5.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập6 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21496_58fb59f3/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-6.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập7 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21497_b2fb76c8/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-7.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập8 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21498_03bf2627/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-8.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập9 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21499_29fa4258/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-9.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập10 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21500_6fe8bba8/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập11 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21501_e055c517/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập12 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21502_0a93282c/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập13 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21503_8110b200/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập14 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21504_b93141fa/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập15 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21505_b09723bb/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập16 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21506_7c78ba66/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập17 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21507_25b19730/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập18 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21508_3a53dbd6/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập19 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21509_3234e175/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập20 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21510_9b860a64/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập21 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21514_e5509e11/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-21.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập22 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21513_ed58ee48/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-22.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập23 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21512_b09aa544/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-23.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập24 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21511_244792b7/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-24.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập25 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21516_2c0cc4e9/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-25.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập26 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21515_56ff3d7d/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-26.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập27 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21519_0335bc91/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-27.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập28 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21520_bffefc68/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-28.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập29 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21518_4e71abe4/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-29.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập30 $https://tai2.tainguon.com//20220814/21517_7ceb2c79/bang-chung-thep-4-forensic-heroes-4-tap-30.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video