Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Bằng Chứng Thép Phần 5

Tên phim Tiếng Việt:Bằng Chứng Thép Phần 5

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 30/30

Thể loại:Hồng kông,Chính kịch Tâm  Hành Động Hình Sự 

Đạo diễn:

Diễn viên:Huỳnh Tông Trạch, Thái Tư Bối, Viên Vỹ Hào, Hồng Vĩnh Thành, Vương Mẫn Dịch

Năm sản xuất:2022

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-12-27

Giới thiệu cốt truyện

chuyên gia pháp chứng Từ Tinh Bách. Trang Sohu đánh giá tài tử có phần mở màn ấn tượng nhờ ngoại hình cuốn hút tuổi 41. Anh khiến khán giả thót tim trong khoảnh khắc bị một con bạch tuộc quấn lấy người ở phân cảnh lặn xuống biển để tìm chứng cứ phá án.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 01$https://play2.nguon-online.com/share/1305f6c705349316360c3ccfe7cfe847 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.nguon-online.com/share/1a551829d50f1400b0dab21fdd969c04 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.nguon-online.com/share/fd4c2dc64ccb8496e6f1f94c85f30d06 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.nguon-online.com/share/398475c83b47075e8897a083e97eb9f0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.nguon-online.com/share/acf922154627f6788918f03c42b123cd Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.nguon-online.com/share/e2eabaf96372e20a9e3d4b5f83723a61 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.nguon-online.com/share/a098b2eb3138551138d127925d092d67 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.nguon-online.com/share/48042b1dae4950fef2bd2aafa0b971a1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.nguon-online.com/share/cae82d4350cc23aca7fc9ae38dab38ab Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.nguon-online.com/share/895daa408f494ad58006c47a30f51c1f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.nguon-online.com/share/ba304f3809ed31d0ad97b5a2b5df2a39 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.nguon-online.com/share/4f11b55f57612f06fe9638b99f6c66e6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.nguon-online.com/share/22c5a901070d1c2ad33e821d071ae97e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.nguon-online.com/share/300d1539c3b6aa1793b5678b857732cf Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.nguon-online.com/share/8a057268a74a5f1201285aa667585e15 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.nguon-online.com/share/b5a1d925221b37e2e399f7b319038ba0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.nguon-online.com/share/1aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.nguon-online.com/share/e16e74a63567ecb44ade5c87002bb1d9 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.nguon-online.com/share/44feb0096faa8326192570788b38c1d1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.nguon-online.com/share/34306d99c63613fad5b2a140398c0420 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play2.nguon-online.com/share/f3175210f90bfc7ea82901db0ef7452f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play2.nguon-online.com/share/deb74a85a4a68465b75c721d45db5d3b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play2.nguon-online.com/share/335d3d1cd7ef05ec77714a215134914c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play2.nguon-online.com/share/cc58f7abf0b0cf2d5ac95ab60e4f14e9 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play2.nguon-online.com/share/a1c5aff9679455a233086e26b72b9a06 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play2.nguon-online.com/share/311abb492a69fe7da41be858fdd2aae8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play2.nguon-online.com/share/4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play2.nguon-online.com/share/9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play2.nguon-online.com/share/75806e8a1c04cad241934a374c1359c0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30-End$https://play2.nguon-online.com/share/f3a3a63a79eb1831b0a2776bfd20d838 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 01$https://play2.nguon-online.com/20221213/3629_197cfa53/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.nguon-online.com/20221213/3630_22eb27bf/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.nguon-online.com/20221213/3631_bf6816ea/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.nguon-online.com/20221213/3632_ba701d82/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.nguon-online.com/20221213/3633_3420027c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.nguon-online.com/20221213/3634_7357421d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.nguon-online.com/20221213/3635_f1c06b28/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.nguon-online.com/20221213/3636_6a8b2da0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.nguon-online.com/20221213/3637_21cae454/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.nguon-online.com/20221213/3638_28a57d31/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.nguon-online.com/20221213/3639_92a7bea0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.nguon-online.com/20221213/3640_979dde47/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.nguon-online.com/20221213/3641_0c783b7a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.nguon-online.com/20221213/3642_f37bf357/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.nguon-online.com/20221213/3644_4f47a39c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.nguon-online.com/20221213/3646_0e5f6a15/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.nguon-online.com/20221219/3783_f41436ed/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.nguon-online.com/20221219/3784_4400a62d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.nguon-online.com/20221219/3785_c99f91a7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.nguon-online.com/20221219/3786_ecf00b82/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play2.nguon-online.com/20221219/3787_24bd3b2c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play2.nguon-online.com/20221219/3788_b17eb6cc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play2.nguon-online.com/20221219/3789_957aaa7e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play2.nguon-online.com/20221223/3879_33959323/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play2.nguon-online.com/20221223/3881_c3939c8e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play2.nguon-online.com/20221223/3885_9637a2a5/index.m3u83 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play2.nguon-online.com/20221225/3975_cf132ce5/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play2.nguon-online.com/20221225/3974_a9dd93af/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play2.nguon-online.com/20221227/4059_fd46b893/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30-End$https://play2.nguon-online.com/20221227/4061_7f4a3c6f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video