Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Cung Tâm Kế

Tên phim Tiếng Việt:Cung Tâm Kế

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 33/33

Thể loại:Hồng kông,cổ trang lịch sử gia đình tình cảm 

Đạo diễn:Phương Tuấn Chiêu

Diễn viên:Xa Thi Mạn, Dương Di, Trần Hào

Năm sản xuất:2009

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-06-07

Giới thiệu cốt truyện

Hậu cung nhà Đường với bốn Thượng cung nắm toàn bộ quyền lực, ra sức tranh giành, dùng mọi thủ đoạn đê hèn để triệt hạ nhau.

Tuy nhiên sự tham chiến bất ngờ của hai tân quý phi được sủng ái là Kim Linh đầy dã tâm và nàng Tam Hảo hiền lành đã tạo bước xoay chuyển tình thế ngoạn mục.


Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 01$https://play2.choinguon.com/share/e30c5701e13a4e6e137d71eb71c416b4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.choinguon.com/share/e3be1c8a8a04cde774ab30e06a41b5b2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.choinguon.com/share/2d8a7e57e629a238f50961910df61fe0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.choinguon.com/share/aeda4e5a3a22f1e1b0cfe7a8191fb21a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.choinguon.com/share/e8ed252ad439861c556d1031b6d8d51f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.choinguon.com/share/b7ead1d09ab4349af3d7158e3da29564 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.choinguon.com/share/d7419ae04f248e5105ac3d0700389775 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.choinguon.com/share/9d51ecc3c1796c717e164b0102fd8a98 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/share/a77054e9d6c3fb75907aed15140ca1e6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/share/f266449cd5af9f0a409d02703b414f94 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/share/4acbedbe977480d19b7b682d4878cae2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/share/d479263a1438a8f9e85937a3a2d4f4a8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/share/487648b2b65867706a16ae2fc325112e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/share/5ad2eb46c0f9ac3bddd60f8eaca8a772 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/share/58efa70ac9501993f69ac68489db09ad Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/share/9ff0bbc7c4dde77be85a27a1c5ba6d6c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/share/556950cd2810a798637000e9e438aac5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/share/ca6d44105c8d58368d11134a0e2146ff Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/share/7da9599ceaa0dd2498d02cc7985f5bde Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/share/f334c47648f6c8f9eb0bc8c416f217a2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play2.choinguon.com/share/ea415b5f7047769aac77f70df7226a85 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play2.choinguon.com/share/34f8150045a976a95a6a16248623f28b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play2.choinguon.com/share/88fce63f42b8b78770aae2e70ccb67bc Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play2.choinguon.com/share/c0cb3720a75ae4f06cab3cd260c7be14 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play2.choinguon.com/share/bacdf41fd247d01b0203e599892f99ba Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play2.choinguon.com/share/72a18efb5f9cc44f119aeac6fe4bb42a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play2.choinguon.com/share/177fdb0c18f85f1fa5dcfc76d9b2cdd9 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play2.choinguon.com/share/6aa3f7e91ef087b5e9f647e25241745f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play2.choinguon.com/share/e832d017315675c79731378fad5c15e6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://play2.choinguon.com/share/4375b1899f2a38ba3d4c7d08793325ec Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://play2.choinguon.com/share/92a795b46873063e419773b4f310fc29 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://play2.choinguon.com/share/581c2ccb2333cbefb5909c5b06953f60 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33.END$https://play2.choinguon.com/share/d868f39a91226158ba7e495d145a0ad5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 01$https://play2.choinguon.com/20220522/13595_6a1be34e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.choinguon.com/20220522/13597_267a8968/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.choinguon.com/20220522/13598_e548e3f8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.choinguon.com/20220522/13599_8efcf9c9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.choinguon.com/20220522/13600_4ef602d7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.choinguon.com/20220522/13601_cea6dc29/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.choinguon.com/20220522/13602_ce2907f6/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.choinguon.com/20220522/13603_84a1901a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/20220522/13604_0bb0e890/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/20220522/13605_32c4c8d7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/20220522/13606_cda12dc7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/20220522/13607_7bfca2c4/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/20220522/13608_65715af1/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/20220522/13609_a22308ac/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/20220522/13610_3d044b80/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/20220522/13612_4c86adb4/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/20220522/13611_002c40fb/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/20220522/13614_ef617e5a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/20220522/13613_6327e3aa/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/20220522/13615_d1d596ab/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play2.choinguon.com/20220522/13616_87e2ce1b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play2.choinguon.com/20220522/13618_62d740de/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play2.choinguon.com/20220522/13617_dd35d8e3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play2.choinguon.com/20220522/13620_b9ec49f5/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play2.choinguon.com/20220522/13619_421f7d3d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play2.choinguon.com/20220522/13621_06952e3a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play2.choinguon.com/20220522/13622_7a35296e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play2.choinguon.com/20220522/13623_6cb483ac/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play2.choinguon.com/20220522/13624_f7418f30/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://play2.choinguon.com/20220522/13625_35831093/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://play2.choinguon.com/20220522/13626_07236f88/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://play2.choinguon.com/20220522/13627_e51e1976/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33.END$https://play2.choinguon.com/20220522/13628_f7c0ed76/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập 01$https://tai2.tainguon.com//20220522/13595_6a1be34e/Cung.Tam.Ke.01.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://tai2.tainguon.com//20220522/13597_267a8968/Cung.Tam.Ke.02.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://tai2.tainguon.com//20220522/13598_e548e3f8/Cung.Tam.Ke.03.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://tai2.tainguon.com//20220522/13599_8efcf9c9/Cung.Tam.Ke.04.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://tai2.tainguon.com//20220522/13600_4ef602d7/Cung.Tam.Ke.05.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://tai2.tainguon.com//20220522/13601_cea6dc29/Cung.Tam.Ke.06.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://tai2.tainguon.com//20220522/13602_ce2907f6/Cung.Tam.Ke.07.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://tai2.tainguon.com//20220522/13603_84a1901a/Cung.Tam.Ke.08.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://tai2.tainguon.com//20220522/13604_0bb0e890/Cung.Tam.Ke.09.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai2.tainguon.com//20220522/13605_32c4c8d7/Cung.Tam.Ke.10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai2.tainguon.com//20220522/13606_cda12dc7/Cung.Tam.Ke.11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai2.tainguon.com//20220522/13607_7bfca2c4/Cung.Tam.Ke.12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://tai2.tainguon.com//20220522/13608_65715af1/Cung.Tam.Ke.13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://tai2.tainguon.com//20220522/13609_a22308ac/Cung.Tam.Ke.14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://tai2.tainguon.com//20220522/13610_3d044b80/Cung.Tam.Ke.15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://tai2.tainguon.com//20220522/13612_4c86adb4/Cung.Tam.Ke.16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://tai2.tainguon.com//20220522/13611_002c40fb/Cung.Tam.Ke.17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://tai2.tainguon.com//20220522/13614_ef617e5a/Cung.Tam.Ke.18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://tai2.tainguon.com//20220522/13613_6327e3aa/Cung.Tam.Ke.19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://tai2.tainguon.com//20220522/13615_d1d596ab/Cung.Tam.Ke.20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://tai2.tainguon.com//20220522/13616_87e2ce1b/Cung.Tam.Ke.21.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://tai2.tainguon.com//20220522/13618_62d740de/Cung.Tam.Ke.22.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://tai2.tainguon.com//20220522/13617_dd35d8e3/Cung.Tam.Ke.23.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://tai2.tainguon.com//20220522/13620_b9ec49f5/Cung.Tam.Ke.24.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://tai2.tainguon.com//20220522/13619_421f7d3d/Cung.Tam.Ke.25.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://tai2.tainguon.com//20220522/13621_06952e3a/Cung.Tam.Ke.26.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://tai2.tainguon.com//20220522/13622_7a35296e/Cung.Tam.Ke.27.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://tai2.tainguon.com//20220522/13623_6cb483ac/Cung.Tam.Ke.28.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://tai2.tainguon.com//20220522/13624_f7418f30/Cung.Tam.Ke.29.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://tai2.tainguon.com//20220522/13625_35831093/Cung.Tam.Ke.30.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://tai2.tainguon.com//20220522/13626_07236f88/Cung.Tam.Ke.31.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://tai2.tainguon.com//20220522/13627_e51e1976/Cung.Tam.Ke.32.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33$https://tai2.tainguon.com//20220522/13628_f7c0ed76/Cung.Tam.Ke.33.END.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video