Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Lâm Xung

Tên phim Tiếng Việt:Lâm Xung

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 20/20

Thể loại:Hồng kông,cổ trang hành động 

Đạo diễn:Vương Thiên lâm

Diễn viên:Cao Hùng, Lưu Giang, Ngô, Quan Lễ Kiệt, Tần Hòang, Thang Trấn Nghiệp, Thích Mỹ Trân, Trần Mẫn Nhi

Năm sản xuất:1986

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-06-14

Giới thiệu cốt truyện

Lâm Xung, là thành viên trong 108 vị Lương Sơn Bạc, được nhiều khán giả yêu mến bởi tích cách chính trực, võ nghệ cao cường và có tấm lòng lương thiện, không hổ với lòng. Ngoài Tống Giang, Lâm Xung chính là người được anh em kính nể và tin tưởng nhất, anh đã cùng mọi người đánh không biết bao nhiêu trận. Không chỉ võ công hơn người, Lâm Xung còn suy nghĩ rất thấu đáo, từng là một bổ đầu lợi hại nhất trong triều đình nhưng vì bị Cao Cầu hãm hại mà phải đi đầy và trở thành một thành viên trong Lương Sơn.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 01$https://play1.choinguon.com/share/d693d554e0ede0d75f7d2873b015f228 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play1.choinguon.com/share/59de0175dc17bcf0f4fb5ae6ae3f444f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play1.choinguon.com/share/00003e3b9e5336685200ae85d21b4f5e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play1.choinguon.com/share/cbc462e27100dad71cdbf606d396ddad Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play1.choinguon.com/share/78daab4f4fce94374d8a53444c77c2c6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play1.choinguon.com/share/7070f9088e456682f0f84f815ebda761 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play1.choinguon.com/share/caa89215e67b35d504b99a0b22f1c56d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play1.choinguon.com/share/9ceee7501ba30946fab8728aec06a9f5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play1.choinguon.com/share/ba2f0015122a5955f8b3a50240fb91b2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play1.choinguon.com/share/6616758da438b02b8d360ad83a5b3d77 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play1.choinguon.com/share/8073bd4ed0fe0c330290c58056a2cd5e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play1.choinguon.com/share/d4ec33c0c23ae3c91764fcc625108a5a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play1.choinguon.com/share/2ba61cc3a8f44143e1f2f13b2b729ab3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play1.choinguon.com/share/1e69276e3d5650de297e980aa4f59671 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play1.choinguon.com/share/cf5530d9e441e0d78574353214373569 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play1.choinguon.com/share/4f714c73db5191f3a71a380cba8843ed Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play1.choinguon.com/share/8dd291cbea8f231982db0fb1716dfc55 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play1.choinguon.com/share/73f95ee473881dea4afd89c06165fa66 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play1.choinguon.com/share/7776e88b0c189539098176589250bcba Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play1.choinguon.com/share/66fae5b05c0f64c4d2bdcdf1ad85f7b2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 01$https://play1.choinguon.com/20220610/5327_85e0d3c1/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play1.choinguon.com/20220610/5328_68e6c91b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play1.choinguon.com/20220610/5329_83e5b5f7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play1.choinguon.com/20220610/5330_be25cfd9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play1.choinguon.com/20220610/5331_b1c8bb50/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play1.choinguon.com/20220610/5332_c1a9ba2d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play1.choinguon.com/20220610/5333_cb532bff/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play1.choinguon.com/20220610/5334_611610f3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play1.choinguon.com/20220610/5336_8e8eb5f7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play1.choinguon.com/20220610/5335_65811020/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play1.choinguon.com/20220610/5337_46b2d639/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play1.choinguon.com/20220610/5338_58d96cd1/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play1.choinguon.com/20220610/5339_5b2c7e15/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play1.choinguon.com/20220610/5340_cc81513f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play1.choinguon.com/20220610/5341_56e40ee9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play1.choinguon.com/20220610/5342_27e76198/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play1.choinguon.com/20220610/5343_b9f2f215/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play1.choinguon.com/20220610/5344_301c9463/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play1.choinguon.com/20220610/5345_b4274129/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play1.choinguon.com/20220610/5346_ecd97c7d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập 01$https://tai2.tainguon.com//20220610/5327_85e0d3c1/Lam.Xung.01.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://tai2.tainguon.com//20220610/5328_68e6c91b/Lam.Xung.02.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://tai2.tainguon.com//20220610/5329_83e5b5f7/Lam.Xung.03.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://tai2.tainguon.com//20220610/5330_be25cfd9/Lam.Xung.04.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://tai2.tainguon.com//20220610/5331_b1c8bb50/Lam.Xung.05.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://tai2.tainguon.com//20220610/5332_c1a9ba2d/Lam.Xung.06.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://tai2.tainguon.com//20220610/5333_cb532bff/Lam.Xung.07.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://tai2.tainguon.com//20220610/5334_611610f3/Lam.Xung.08.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://tai2.tainguon.com//20220610/5336_8e8eb5f7/Lam.Xung.09.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai2.tainguon.com//20220610/5335_65811020/Lam.Xung.10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai2.tainguon.com//20220610/5337_46b2d639/Lam.Xung.11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai2.tainguon.com//20220610/5338_58d96cd1/Lam.Xung.12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://tai2.tainguon.com//20220610/5339_5b2c7e15/Lam.Xung.13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://tai2.tainguon.com//20220610/5340_cc81513f/Lam.Xung.14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://tai2.tainguon.com//20220610/5341_56e40ee9/Lam.Xung.15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://tai2.tainguon.com//20220610/5342_27e76198/Lam.Xung.16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://tai2.tainguon.com//20220610/5343_b9f2f215/Lam.Xung.17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://tai2.tainguon.com//20220610/5344_301c9463/Lam.Xung.18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://tai2.tainguon.com//20220610/5345_b4274129/Lam.Xung.19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://tai2.tainguon.com//20220610/5346_ecd97c7d/Lam.Xung.20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video