Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Lục Tiểu Phụng

Tên phim Tiếng Việt:Lục Tiểu Phụng

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 40/40

Thể loại:Hồng kông,cổ trang tình cảm hài kịch 

Đạo diễn:Tiêu Sanh

Diễn viên:Vạn Tử Lương, Trần Tú Châu, Cảnh Đại Âm, Hoàng Vạn Tài

Năm sản xuất:1986

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-06-14

Giới thiệu cốt truyện

Tin Vương phủ mất báu vật là chấn động cả kinh thành. Lục Tiểu Phụng vì lời nhờ của bằng hữu nên bắt tay vào điều tra, từ đó bị lôi cuốn vào cuộc thư hùng của hai đại môn phái. Phía Tây Phương Thần giáo là nơi hoang vắng, thiếu người thiếu nước đất đai cằn cỗi nên ngầm sai người lập nên tổ  chức Dây đỏ và chiếm đoạt địa bàn trung nguyên, Một tổ chức bí mật có thế lực rất lớn đã ra tay chống lại, chiếm mất La Sát Ngọc bài của Thần giáo giá chủ khiến cho nội bộ thần giáo diễn ra nội chiến, Tổ chức bí mật từng bước khống chế thần giáo.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 01$https://play1.choinguon.com/share/139042a4157a773f209847829d80894d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play1.choinguon.com/share/d902c3ce47124c66ce615d5ad9ba304f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play1.choinguon.com/share/56c3b2c6ea3a83aaeeff35eeb45d700d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play1.choinguon.com/share/1bc2029a8851ad344a8d503930dfd7f7 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play1.choinguon.com/share/c900ced7451da79502d29aa37ebb7b60 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play1.choinguon.com/share/f01acd85b5e40e93f565627a8bb8bd98 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play1.choinguon.com/share/fdbe012e2e11314b96402b32c0df26b7 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play1.choinguon.com/share/b05bf587ec7ce83518b72eb0d011a353 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play1.choinguon.com/share/85f3375756047fba207ce9b85780313b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play1.choinguon.com/share/d47619b92cebc6ebfa07969ab5370ae6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play1.choinguon.com/share/bdcc41211aa62a8f10f26d1a2d1727bf Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play1.choinguon.com/share/d149231f39b05ae135fa763edb358064 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play1.choinguon.com/share/a081c174f5913958ba8c6443bacffcb9 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play1.choinguon.com/share/6e923226e43cd6fac7cfe1e13ad000ac Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play1.choinguon.com/share/48db71587df6c7c442e5b76cc723169a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play1.choinguon.com/share/13d4635deccc230c944e4ff6e03404b5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play1.choinguon.com/share/4b85256c4881edb6c0776df5d81f6236 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play1.choinguon.com/share/fdaa09fc5ed18d3226b3a1a00f1bc48c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play1.choinguon.com/share/07ff46bb6597a4f81eed4f59360ff835 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play1.choinguon.com/share/99b410aa504a6f67da128d333896ecd4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play1.choinguon.com/share/23e582ad8087f2c03a5a31c125123f9a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play1.choinguon.com/share/cffb6e2288a630c2a787a64ccc67097c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play1.choinguon.com/share/eded0708dfe855304a50029fccf1a677 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play1.choinguon.com/share/170f6aa36530c364b77ddf83a84e7351 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play1.choinguon.com/share/517f24c02e620d5a4dac1db388664a63 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play1.choinguon.com/share/3cc697419ea18cc98d525999665cb94a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play1.choinguon.com/share/44e6b86aeefa3eca5832a98043a7b6fa Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play1.choinguon.com/share/5b4e9aa703d0bfa11041debaa2d1b633 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play1.choinguon.com/share/16de63b2df373d5a9da881c8a1c58794 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://play1.choinguon.com/share/00c17237d011cca999f55a43db2ce040 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://play1.choinguon.com/share/6c7cd904122e623ce625613d6af337c4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://play1.choinguon.com/share/add5aebfcb33a2206b6497d53bc4f309 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33$https://play1.choinguon.com/share/3557a86db669836730d946052d988e46 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 34$https://play1.choinguon.com/share/7b6982e584636e6a1cda934f1410299c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 35$https://play1.choinguon.com/share/8a94ecfa54dcb88a2fa993bfa6388f9e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 36$https://play1.choinguon.com/share/132d6c1408f2492456848667346b54b6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 37$https://play1.choinguon.com/share/e92e1b476bb5262d793fd40931e0ed53 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 38$https://play1.choinguon.com/share/81e3225c6ad49623167a4309eb4b2e75 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 39$https://play1.choinguon.com/share/4b17d3264fd9070a5be706c853ccd720 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 40$https://play1.choinguon.com/share/3eefceb8087e964f89c2d59e8a249915 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 01$https://play1.choinguon.com/20220610/5487_39edb742/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play1.choinguon.com/20220610/5489_836f443f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play1.choinguon.com/20220610/5488_9b227141/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play1.choinguon.com/20220610/5491_ecbb0d8d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play1.choinguon.com/20220610/5490_b40af586/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play1.choinguon.com/20220610/5492_b27398bc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play1.choinguon.com/20220610/5493_4dbd38da/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play1.choinguon.com/20220610/5495_477a7007/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play1.choinguon.com/20220610/5494_c12761b0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play1.choinguon.com/20220610/5496_080bdace/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play1.choinguon.com/20220610/5497_a8ee90b8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play1.choinguon.com/20220610/5499_93066304/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play1.choinguon.com/20220610/5498_93507b07/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play1.choinguon.com/20220610/5500_15466b91/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play1.choinguon.com/20220610/5501_a7bf93dd/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play1.choinguon.com/20220610/5502_cd7079f1/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play1.choinguon.com/20220610/5503_faf4e0fd/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play1.choinguon.com/20220610/5504_39f60f07/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play1.choinguon.com/20220610/5505_ba0b9f1f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play1.choinguon.com/20220610/5506_68fec065/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play1.choinguon.com/20220610/5507_81beadbe/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play1.choinguon.com/20220610/5508_e2add4df/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play1.choinguon.com/20220610/5509_7a959947/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play1.choinguon.com/20220610/5510_06708afd/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play1.choinguon.com/20220610/5512_b6a26cce/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play1.choinguon.com/20220610/5511_b001d7c3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play1.choinguon.com/20220610/5513_7cb3e811/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play1.choinguon.com/20220610/5514_b0d9e013/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play1.choinguon.com/20220610/5516_7f408b38/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://play1.choinguon.com/20220610/5515_37aa4681/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://play1.choinguon.com/20220610/5517_c4c3b5d9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://play1.choinguon.com/20220610/5518_670235e9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33$https://play1.choinguon.com/20220610/5520_e807db52/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 34$https://play1.choinguon.com/20220610/5519_60604d17/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 35$https://play1.choinguon.com/20220610/5521_bcd4d1ce/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 36$https://play1.choinguon.com/20220610/5522_02eeba8b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 37$https://play1.choinguon.com/20220610/5523_731184da/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 38$https://play1.choinguon.com/20220610/5524_7d60e13a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 39$https://play1.choinguon.com/20220610/5525_e3405088/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 40$https://play1.choinguon.com/20220610/5526_4ef7606e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập 01$https://tai2.tainguon.com//20220610/5487_39edb742/Luc.Tieu.Phung_01.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://tai2.tainguon.com//20220610/5489_836f443f/Luc.Tieu.Phung_02.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://tai2.tainguon.com//20220610/5488_9b227141/Luc.Tieu.Phung_03.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://tai2.tainguon.com//20220610/5491_ecbb0d8d/Luc.Tieu.Phung_04.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://tai2.tainguon.com//20220610/5490_b40af586/Luc.Tieu.Phung_05.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://tai2.tainguon.com//20220610/5492_b27398bc/Luc.Tieu.Phung_06.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://tai2.tainguon.com//20220610/5493_4dbd38da/Luc.Tieu.Phung_07.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://tai2.tainguon.com//20220610/5495_477a7007/Luc.Tieu.Phung_08.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://tai2.tainguon.com//20220610/5494_c12761b0/Luc.Tieu.Phung_09.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai2.tainguon.com//20220610/5496_080bdace/Luc.Tieu.Phung_10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai2.tainguon.com//20220610/5497_a8ee90b8/Luc.Tieu.Phung_11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai2.tainguon.com//20220610/5499_93066304/Luc.Tieu.Phung_12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://tai2.tainguon.com//20220610/5498_93507b07/Luc.Tieu.Phung_13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://tai2.tainguon.com//20220610/5500_15466b91/Luc.Tieu.Phung_14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://tai2.tainguon.com//20220610/5501_a7bf93dd/Luc.Tieu.Phung_15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://tai2.tainguon.com//20220610/5502_cd7079f1/Luc.Tieu.Phung_16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://tai2.tainguon.com//20220610/5503_faf4e0fd/Luc.Tieu.Phung_17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://tai2.tainguon.com//20220610/5504_39f60f07/Luc.Tieu.Phung_18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://tai2.tainguon.com//20220610/5505_ba0b9f1f/Luc.Tieu.Phung_19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://tai2.tainguon.com//20220610/5506_68fec065/Luc.Tieu.Phung_20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://tai2.tainguon.com//20220610/5507_81beadbe/Luc.Tieu.Phung_21.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://tai2.tainguon.com//20220610/5508_e2add4df/Luc.Tieu.Phung_22.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://tai2.tainguon.com//20220610/5509_7a959947/Luc.Tieu.Phung_23.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://tai2.tainguon.com//20220610/5510_06708afd/Luc.Tieu.Phung_24.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://tai2.tainguon.com//20220610/5512_b6a26cce/Luc.Tieu.Phung_25.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://tai2.tainguon.com//20220610/5511_b001d7c3/Luc.Tieu.Phung_26.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://tai2.tainguon.com//20220610/5513_7cb3e811/Luc.Tieu.Phung_27.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://tai2.tainguon.com//20220610/5514_b0d9e013/Luc.Tieu.Phung_28.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://tai2.tainguon.com//20220610/5516_7f408b38/Luc.Tieu.Phung_29.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://tai2.tainguon.com//20220610/5515_37aa4681/Luc.Tieu.Phung_30.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://tai2.tainguon.com//20220610/5517_c4c3b5d9/Luc.Tieu.Phung_31.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://tai2.tainguon.com//20220610/5518_670235e9/Luc.Tieu.Phung_32.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33$https://tai2.tainguon.com//20220610/5520_e807db52/Luc.Tieu.Phung_33.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 34$https://tai2.tainguon.com//20220610/5519_60604d17/Luc.Tieu.Phung_34.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 35$https://tai2.tainguon.com//20220610/5521_bcd4d1ce/Luc.Tieu.Phung_35.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 36$https://tai2.tainguon.com//20220610/5522_02eeba8b/Luc.Tieu.Phung_36.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 37$https://tai2.tainguon.com//20220610/5523_731184da/Luc.Tieu.Phung_37.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 38$https://tai2.tainguon.com//20220610/5524_7d60e13a/Luc.Tieu.Phung_38.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 39$https://tai2.tainguon.com//20220610/5525_e3405088/Luc.Tieu.Phung_39.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 40$https://tai2.tainguon.com//20220610/5526_4ef7606e/Luc.Tieu.Phung_40.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video