Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Hiệp Nữ Du Long

Tên phim Tiếng Việt:Hiệp Nữ Du Long

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 20/20

Thể loại:Hồng kông,cổ trang tình cảm lịch sử 

Đạo diễn:Hoàng Hữu Toàn

Diễn viên:La Gia Lương, Ngô Vịnh Hồng, Hàn Mã Lợi, Lưu Giang, Trịnh Phiên Sinh, Lê Diệu Tường

Năm sản xuất:1994

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-06-14

Giới thiệu cốt truyện

kể về thời kỳ vua Minh Vũ Tông của Trung Quốc. Theo lịch sử, Minh Vũ Tông lên ngôi năm 14 tuổi, dùng niên hiệu Chính Đức, là một vị vua ngu tối, hủ bại. Trong thời kỳ trị vì của ông, hoạn quan lộng quyền, đứng đầu trong đó là hoạn quan Lưu Cẩn, nắm quyền chiều chính, giả truyền thánh chỉ, chuyên quyền độc đoán.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 1$https://play2.choinguon.com/share/c052e590b0d2cc3863f42d501d7d4856 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 2$https://play2.choinguon.com/share/e7f9ef5ab27988091ed7ba2cae40384e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 3$https://play2.choinguon.com/share/5677498ba2a6142dfd3aa5cdc8bb687c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 4$https://play2.choinguon.com/share/2eac42424d12436bdd6a5b8a88480cc3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 5$https://play2.choinguon.com/share/16dd8c942ad630be7e5a12b681b3f5c4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 6$https://play2.choinguon.com/share/0390aff9c68eeb7b64fbebe21c878de3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 7$https://play2.choinguon.com/share/f29e862f7307c4eb635b0bb98fdbaf60 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 8$https://play2.choinguon.com/share/ff3d65f00548c4e0c189bb01825f832e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/share/3dcc0806127ac6878b990a079e4f8c77 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/share/4132e96a90534adcb9ecdc09e73d10d7 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/share/77a4df1abe7183c4302bce4fd120e216 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/share/8ccf849734993abe369360d16d262328 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/share/95edca92b1e846073efb942471663749 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/share/bf453f2614003078beb672654334ce15 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/share/ecf906a99fb0d66f7aea10c5504b88cb Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/share/cf3b784c8593890043b17e24088125d4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/share/0da44af358e8fcb6a6c2040602172d8d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/share/b06cbb874ce37177f6dcdf690b5ac490 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/share/2d71144eda8576cf6053c5e7c2be6810 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/share/5a2cb441c18f6535a9fb765251345d0f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 1$https://play2.choinguon.com/20220524/13922_5195255a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 2$https://play2.choinguon.com/20220524/13925_06bf4487/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 3$https://play2.choinguon.com/20220524/13924_abcda71a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 4$https://play2.choinguon.com/20220524/13928_20131da9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 5$https://play2.choinguon.com/20220524/13926_8c5cfaf3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 6$https://play2.choinguon.com/20220524/13927_d4eb3ec4/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 7$https://play2.choinguon.com/20220524/13932_6953d6d9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 8$https://play2.choinguon.com/20220524/13929_2cd23704/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/20220524/13930_dcf5b46a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/20220524/13933_8f978853/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/20220524/13931_a739e266/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/20220524/13934_12dadb02/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/20220524/13935_a9801b99/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/20220524/13937_a20c661b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/20220524/13936_8980db98/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/20220524/13938_e110712f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/20220524/13939_c9107503/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/20220524/13941_ade7cf42/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/20220524/13940_007cdbb0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/20220524/13942_d83bc6d9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập 01$https://tai2.tainguon.com//20220524/13922_5195255a/HNDL1.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://tai2.tainguon.com//20220524/13925_06bf4487/HNDL2.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://tai2.tainguon.com//20220524/13924_abcda71a/HNDL3.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://tai2.tainguon.com//20220524/13928_20131da9/HNDL4.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://tai2.tainguon.com//20220524/13926_8c5cfaf3/HNDL5.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://tai2.tainguon.com//20220524/13927_d4eb3ec4/HNDL6.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://tai2.tainguon.com//20220524/13932_6953d6d9/HNDL7.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://tai2.tainguon.com//20220524/13929_2cd23704/HNDL8.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://tai2.tainguon.com//20220524/13930_dcf5b46a/HNDL09.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai2.tainguon.com//20220524/13933_8f978853/HNDL10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai2.tainguon.com//20220524/13931_a739e266/HNDL11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai2.tainguon.com//20220524/13934_12dadb02/HNDL12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://tai2.tainguon.com//20220524/13935_a9801b99/HNDL13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://tai2.tainguon.com//20220524/13937_a20c661b/HNDL14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://tai2.tainguon.com//20220524/13936_8980db98/HNDL15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://tai2.tainguon.com//20220524/13938_e110712f/HNDL16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://tai2.tainguon.com//20220524/13939_c9107503/HNDL17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://tai2.tainguon.com//20220524/13941_ade7cf42/HNDL18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://tai2.tainguon.com//20220524/13940_007cdbb0/HNDL19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://tai2.tainguon.com//20220524/13942_d83bc6d9/HNDL20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video