Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ / Nữ Tướng Hoa Mộc Lan

Tên phim Tiếng Việt:Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ / Nữ Tướng Hoa Mộc Lan

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 57/57

Thể loại:Hồng kông,cổ trang hành động lịch sử 

Đạo diễn:Lưu Vĩ Hoa

Diễn viên:Trịnh Phối Phối, Lữ Lương Vĩ, Hầu Mộng Dao, Quách Phẩm Siêu, Lưu Đức Khải

Năm sản xuất:1998

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-06-14

Giới thiệu cốt truyện

Hoa Mộc Lan là một cô gái thêu tranh bình thường, nhận lệnh vua thêu bức tranh cầu thân. Đối mặt với âm mưu của kẻ thù, cô cùng đối thủ đấu trí đấu dũng, trải qua muôn vàn nguy hiểm, cuối cùng cũng hoàn thành được bức tranh, trở thành thiên hạ đệ nhất tú nữ, cùng vương tử Nhu Nhiên nảy sinh mối tình khắc cốt ghi tâm. Thế lữ chủ chiến của Nhu Nhiên phát động chiến tranh, Hoa Mộc Lan nữ giả nam trang thay cha tòng quân suốt 12 năm, anh dũng ngoan cường bình định cuộc chiến. Sau khi công thành danh toại, Hoa Mộc Lan, lúc bấy giờ đã là tướng quân, từ chối trọng thưởng của hoàng thượng, trở về dân gian làm một tú nữ bình thường. Mối tình của cô và vương tử Nhu Nhiên cũng có được kết cuộc hoàn mỹ.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 01$https://play2.choinguon.com/share/bf15fc6473a38b79c0a233e9c6581775 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.choinguon.com/share/798cfc169a66eb10aa814f8a45d5ef42 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.choinguon.com/share/eb5053f7d2403c84a849b040014903ac Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.choinguon.com/share/20872559d95722c9d6a71d973c1a00b5 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.choinguon.com/share/b4e996f75bdf4c28209feba4693ff228 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.choinguon.com/share/ca6037b5974c5b0dac440bcdfb299bce Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.choinguon.com/share/042886829869470b75f63dddfd7e9d9d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.choinguon.com/share/7207cc49aa823ca90c015aacf4e9c161 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/share/d13dda85502e18dac4bca8c4c429b86c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/share/dba0ff02313bd467ce9d52df8d6c80e6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/share/32f791428812696ee7ce8f161ecd490c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/share/b6b48639e4627ac7813f3501da8e4465 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/share/e1c2e55cc575a2ccb30e7bbafc011b03 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/share/efe7beaa44d6e14c30432d43b2522ba2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/share/63e6bc520edcbaa95446b5690d989f30 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/share/1ad93267910df9c994eae8e51f527c7b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/share/5898493fbdf4a44a24084021b2215f85 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/share/c47a3ba2c793b5b9e21260f903c37d4d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/share/86158a6b3924670a32dad65bbc41bd95 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/share/f2671992766736eaee5018a1de716c86 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play2.choinguon.com/share/10ada88209bc465aa0ebd61bc248733e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play2.choinguon.com/share/16b5e60b803fb3925ea88833ff398caf Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play2.choinguon.com/share/76a271c64a315732aa56eeb7277a63d4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play2.choinguon.com/share/a08fe31c3bd2c3b13889d5caf1f7ace8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play2.choinguon.com/share/11084aaf0a5fc9561425a254a219f6f6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play2.choinguon.com/share/27bf6226213cf288dfbf62ffc02bad4f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play2.choinguon.com/share/076fe937e59c252325e2a760ae2e4d37 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play2.choinguon.com/share/cef762ecebfd6ff463ce4fb05f095d92 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play2.choinguon.com/share/a22ede5d703532f281f393a5459571fd Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://play2.choinguon.com/share/0781c82b50d158791bfe033e631af1f0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://play2.choinguon.com/share/2bd0715ad6441bfe81c6644c0c500205 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://play2.choinguon.com/share/fb7b1850ba96e427e01404c3ed805cc2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33$https://play2.choinguon.com/share/f62a14520d684eec4080c6bd4c643b24 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 34$https://play2.choinguon.com/share/a793d307441615af6aaad7497a75de59 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 35$https://play2.choinguon.com/share/ebc82ddcaa790d66bba665311ead3045 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 36$https://play2.choinguon.com/share/251ea3991fd165bfd231aa53cd439968 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 37$https://play2.choinguon.com/share/d4a4ccddfa91dcb33b30f0b1e210c9eb Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 38$https://play2.choinguon.com/share/e1f5448f160187bcb4c4acaacfb3456c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 39$https://play2.choinguon.com/share/87c527cac12268901c64a3f56902fe6b Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 40$https://play2.choinguon.com/share/6a37887d2b55c87ad45dabf3ceb968b0 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 41$https://play2.choinguon.com/share/723bd01f65708dcab0548d00d78b0741 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 42$https://play2.choinguon.com/share/3af6a013ffca8b7e22ce57d00090b754 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 43$https://play2.choinguon.com/share/f3f22264dbacb7ea850f2108d0b8bdf3 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 44$https://play2.choinguon.com/share/097a266326991a991c77d203160c8563 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 45$https://play2.choinguon.com/share/e394c4fcf4858aeb877a99486c9c9418 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 46$https://play2.choinguon.com/share/dd33a21f7b5d1e39ae66b67be7a6d253 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 47$https://play2.choinguon.com/share/38dc1cfbbc29336d6e9dc76e9475d4e6 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 48$https://play2.choinguon.com/share/b16d68771e66bcf6386df99368154934 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 49$https://play2.choinguon.com/share/2950b6afd1a54045c0659ae2368893c8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 50$https://play2.choinguon.com/share/951ff4e98728489ab3949b77a11507e2 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 51$https://play2.choinguon.com/share/8db7b8a002edf0b81837b1d347a3657c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 52$https://play2.choinguon.com/share/5cc5786888fcd29fead92651a9ddd9c1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 53$https://play2.choinguon.com/share/a767b1393860de7db35a9954b1aa2f9d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 54$https://play2.choinguon.com/share/43e0f65fa19829c2ba10cc1e04f6b147 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 55$https://play2.choinguon.com/share/1dec69fd432365f7affe596a50965e29 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 56$https://play2.choinguon.com/share/181cf41ce37cf9128e1d95896661c5c9 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 57End$https://play2.choinguon.com/share/8cde262fa88618f09747e11735d0bc09 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 01$https://play2.choinguon.com/20220524/13984_db9cc67e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.choinguon.com/20220524/13985_21d6e0b5/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.choinguon.com/20220524/13987_a82b1005/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.choinguon.com/20220524/13986_08e9f613/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.choinguon.com/20220524/13988_e6a2781a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.choinguon.com/20220524/13989_e98b51c2/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.choinguon.com/20220524/13990_61ce97bc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.choinguon.com/20220524/13991_4730bc9a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/20220524/13992_ea3f6838/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/20220524/13993_52e09e13/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/20220524/13994_d2ce33fc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/20220524/13995_fa9fcef8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/20220524/13996_2b1521cf/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/20220524/13997_d90251b6/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/20220524/13998_2b7f4ec7/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/20220524/13999_71f81ab2/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/20220524/14000_f76b9d04/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/20220524/14001_33218f62/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/20220524/14002_dadec24f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/20220524/14003_cc72f66b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://play2.choinguon.com/20220524/14004_a074f79e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://play2.choinguon.com/20220524/14005_9652cb70/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://play2.choinguon.com/20220524/14006_4f369653/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://play2.choinguon.com/20220524/14008_f19a9fd0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://play2.choinguon.com/20220524/14007_5794596f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://play2.choinguon.com/20220524/14009_6a5bc316/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://play2.choinguon.com/20220524/14010_7dca8ef6/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://play2.choinguon.com/20220524/14011_de6e6e78/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://play2.choinguon.com/20220524/14012_a32e5eb8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://play2.choinguon.com/20220524/14013_2b1dfda9/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://play2.choinguon.com/20220524/14014_77dcb0eb/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://play2.choinguon.com/20220524/14015_8002045f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33$https://play2.choinguon.com/20220524/14017_e4954692/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 34$https://play2.choinguon.com/20220524/14016_406eba45/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 35$https://play2.choinguon.com/20220524/14018_52719eb8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 36$https://play2.choinguon.com/20220524/14019_b16d9509/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 37$https://play2.choinguon.com/20220524/14020_69ff0978/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 38$https://play2.choinguon.com/20220524/14021_f7e56fb2/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 39$https://play2.choinguon.com/20220524/14022_9194f9fd/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 40$https://play2.choinguon.com/20220524/14023_fe1c357a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 41$https://play2.choinguon.com/20220524/14024_1fbf448d/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 42$https://play2.choinguon.com/20220524/14025_b5367661/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 43$https://play2.choinguon.com/20220524/14026_0fee9fe6/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 44$https://play2.choinguon.com/20220524/14028_aa5d0e6c/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 45$https://play2.choinguon.com/20220524/14027_2781cbb6/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 46$https://play2.choinguon.com/20220524/14030_4025cecb/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 47$https://play2.choinguon.com/20220524/14029_1d8ee05f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 48$https://play2.choinguon.com/20220524/14031_b5c61412/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 49$https://play2.choinguon.com/20220524/14032_d52e430a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 50$https://play2.choinguon.com/20220524/14033_fa4a9b95/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 51$https://play2.choinguon.com/20220524/14034_c2fcd8e0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 52$https://play2.choinguon.com/20220524/14035_900681f1/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 53$https://play2.choinguon.com/20220524/14036_694e71db/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 54$https://play2.choinguon.com/20220524/14037_e283a02e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 55$https://play2.choinguon.com/20220524/14038_ea17f4ac/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 56$https://play2.choinguon.com/20220524/14039_3b78a45e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 57End$https://play2.choinguon.com/20220524/14040_2bad8108/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập 01$https://tai2.tainguon.com//20220524/13984_db9cc67e/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.01.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://tai2.tainguon.com//20220524/13985_21d6e0b5/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.02.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://tai2.tainguon.com//20220524/13987_a82b1005/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.03.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://tai2.tainguon.com//20220524/13986_08e9f613/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.04.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://tai2.tainguon.com//20220524/13988_e6a2781a/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.05.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://tai2.tainguon.com//20220524/13989_e98b51c2/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.06.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://tai2.tainguon.com//20220524/13990_61ce97bc/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.07.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://tai2.tainguon.com//20220524/13991_4730bc9a/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.08.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://tai2.tainguon.com//20220524/13992_ea3f6838/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.09.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai2.tainguon.com//20220524/13993_52e09e13/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai2.tainguon.com//20220524/13994_d2ce33fc/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai2.tainguon.com//20220524/13995_fa9fcef8/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://tai2.tainguon.com//20220524/13996_2b1521cf/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://tai2.tainguon.com//20220524/13997_d90251b6/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://tai2.tainguon.com//20220524/13998_2b7f4ec7/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://tai2.tainguon.com//20220524/13999_71f81ab2/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://tai2.tainguon.com//20220524/14000_f76b9d04/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://tai2.tainguon.com//20220524/14001_33218f62/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://tai2.tainguon.com//20220524/14002_dadec24f/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://tai2.tainguon.com//20220524/14003_cc72f66b/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 21$https://tai2.tainguon.com//20220524/14004_a074f79e/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.21.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 22$https://tai2.tainguon.com//20220524/14005_9652cb70/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.22.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 23$https://tai2.tainguon.com//20220524/14006_4f369653/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.23.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 24$https://tai2.tainguon.com//20220524/14008_f19a9fd0/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.24.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 25$https://tai2.tainguon.com//20220524/14007_5794596f/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.25.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 26$https://tai2.tainguon.com//20220524/14009_6a5bc316/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.26.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 27$https://tai2.tainguon.com//20220524/14010_7dca8ef6/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.27.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 28$https://tai2.tainguon.com//20220524/14011_de6e6e78/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.28.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 29$https://tai2.tainguon.com//20220524/14012_a32e5eb8/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.29.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 30$https://tai2.tainguon.com//20220524/14013_2b1dfda9/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.30.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 31$https://tai2.tainguon.com//20220524/14014_77dcb0eb/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.31.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 32$https://tai2.tainguon.com//20220524/14015_8002045f/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.32.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 33$https://tai2.tainguon.com//20220524/14017_e4954692/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.33.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 34$https://tai2.tainguon.com//20220524/14016_406eba45/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.34.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 35$https://tai2.tainguon.com//20220524/14018_52719eb8/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.35.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 36$https://tai2.tainguon.com//20220524/14019_b16d9509/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.36.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 37$https://tai2.tainguon.com//20220524/14020_69ff0978/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.37.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 38$https://tai2.tainguon.com//20220524/14021_f7e56fb2/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.38.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 39$https://tai2.tainguon.com//20220524/14022_9194f9fd/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.39.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 40$https://tai2.tainguon.com//20220524/14023_fe1c357a/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.40.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 41$https://tai2.tainguon.com//20220524/14024_1fbf448d/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.41.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 42$https://tai2.tainguon.com//20220524/14025_b5367661/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.42.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 43$https://tai2.tainguon.com//20220524/14026_0fee9fe6/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.43.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 44$https://tai2.tainguon.com//20220524/14028_aa5d0e6c/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.44.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 45$https://tai2.tainguon.com//20220524/14027_2781cbb6/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.45.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 46$https://tai2.tainguon.com//20220524/14030_4025cecb/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.46.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 47$https://tai2.tainguon.com//20220524/14029_1d8ee05f/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.47.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 48$https://tai2.tainguon.com//20220524/14031_b5c61412/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.48.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 49$https://tai2.tainguon.com//20220524/14032_d52e430a/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.49.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 50$https://tai2.tainguon.com//20220524/14033_fa4a9b95/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.50.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 51$https://tai2.tainguon.com//20220524/14034_c2fcd8e0/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.51.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 52$https://tai2.tainguon.com//20220524/14035_900681f1/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.52.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 53$https://tai2.tainguon.com//20220524/14036_694e71db/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.53.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 54$https://tai2.tainguon.com//20220524/14037_e283a02e/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.54.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 55$https://tai2.tainguon.com//20220524/14038_ea17f4ac/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.55.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 56$https://tai2.tainguon.com//20220524/14039_3b78a45e/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.56.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 57$https://tai2.tainguon.com//20220524/14040_2bad8108/HoaMocLanTruyenKy.VNLT.2013.VL.57End.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video