Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15829
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Hoàng Đại Tiên / Phổ Độ Chúng Sinh

Tên phim Tiếng Việt:Hoàng Đại Tiên / Phổ Độ Chúng Sinh

Rating IMDB:

Trạng thái:Tập 18/18

Thể loại:Hồng kông,cổ trang lịch sử tình cảm 

Đạo diễn:

Diễn viên:Âu Dương Bội San, Đặng Tụy Văn, Huỳnh Nhất Phi, Tạ Hiền, Trần Tú Châu, Trang Tịnh Nhi, Trịnh Thiếu Thu

Năm sản xuất:1986

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-06-14

Giới thiệu cốt truyện

xoay quanh Hoàng Đại Tiên Xích Tùng Tử (Trịnh Thiếu Thu) và hành trình đắc đạo của ông. Hoàng Đại Tiên vốn là thần mưa trên trời, vì không nỡ thấy trần gian bị mưa bão lụt lội mã đã tự quyết định ngưng mưa, vì thế mà bị Ngọc Đế trách phạt, giáng xuống trần giang làm thường dân. Hoàng Đại Tiên đầu thai trong một gia đình nghèo túng, lấy tên là Hoàng Sơ Bình, sau đó vì đắc tội với nhà quyền quý mà bị bắt nhốt vào ngục, cũng tại đây ông đã gặp được kỳ nhân truyền cho y thuật. Trong một lần chữ bệnh cho công chúa Song Song (Trần Tú Châu), người tình của thái tử Phi Long Thái Tử (Tạ Hiền), ông đã nảy sinh tình cảm cùng cô.

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 01$https://play2.choinguon.com/share/c4a39d2dae0a618f4ff46d348b9eedb7 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.choinguon.com/share/45efa623f6111a5e410641c6b86c85ea Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.choinguon.com/share/999c6838f46b9a572fc823ee0590dd15 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.choinguon.com/share/2cb1e384e0906033e91c4795c75ae6fb Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.choinguon.com/share/39e9d130e6936441d85e8b7e28860823 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.choinguon.com/share/050553d40196ef109fff37cbb40aaf28 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.choinguon.com/share/0c14d9e1250da76981b5fac734227f0a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.choinguon.com/share/445448cfb89afd8e924daec8a53ddd16 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/share/64088ac40459322f5faa65ecafcd77cf Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/share/8ef93f7f477aa4674324b551ee68529f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/share/249b96bd669d584de425cc8761d2ca9f Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/share/66894012670fbc5532ca44f2f87ef848 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/share/872fb3fb0971627bd1e3eb852900a177 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/share/818e9b09babdd65d130adad9a4ca9274 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/share/39a1dafc5f8576b47d615f12de932e09 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/share/9f9d7d036be82e3c8c373b3646d3ff8e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/share/91836ea292e688863d5165ae32aef8ff Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/share/f9becb4fc983a43a91e182c79cc5e99c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 01$https://play2.choinguon.com/20220524/14041_42b9b685/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://play2.choinguon.com/20220524/14042_ccc7be16/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://play2.choinguon.com/20220524/14043_189705f6/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://play2.choinguon.com/20220524/14044_0bf213da/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://play2.choinguon.com/20220524/14045_d58e693e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://play2.choinguon.com/20220524/14046_976c85ad/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://play2.choinguon.com/20220524/14047_32562fd3/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://play2.choinguon.com/20220524/14048_c8031d10/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://play2.choinguon.com/20220524/14050_04c41a61/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/20220524/14049_2e056dd0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/20220524/14053_e25a9cdd/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/20220524/14051_e7823a18/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/20220524/14054_b8ecde36/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/20220524/14052_d1e9053b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/20220524/14056_b9764455/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/20220524/14055_b334ed59/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/20220524/14058_bd5c19ab/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/20220524/14057_6ce1b907/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập 01$https://tai2.tainguon.com//20220524/14041_42b9b685/HoangDaiTien_01.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://tai2.tainguon.com//20220524/14042_ccc7be16/HoangDaiTien_02.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://tai2.tainguon.com//20220524/14043_189705f6/HoangDaiTien_03.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://tai2.tainguon.com//20220524/14044_0bf213da/HoangDaiTien_04.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://tai2.tainguon.com//20220524/14045_d58e693e/HoangDaiTien_05.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://tai2.tainguon.com//20220524/14046_976c85ad/HoangDaiTien_06.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://tai2.tainguon.com//20220524/14047_32562fd3/HoangDaiTien_07.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://tai2.tainguon.com//20220524/14048_c8031d10/HoangDaiTien_08.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://tai2.tainguon.com//20220524/14050_04c41a61/HoangDaiTien_09.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai2.tainguon.com//20220524/14049_2e056dd0/HoangDaiTien_10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai2.tainguon.com//20220524/14053_e25a9cdd/HoangDaiTien_11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai2.tainguon.com//20220524/14051_e7823a18/HoangDaiTien_12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://tai2.tainguon.com//20220524/14054_b8ecde36/HoangDaiTien_13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://tai2.tainguon.com//20220524/14052_d1e9053b/HoangDaiTien_14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://tai2.tainguon.com//20220524/14056_b9764455/HoangDaiTien_15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://tai2.tainguon.com//20220524/14055_b334ed59/HoangDaiTien_16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://tai2.tainguon.com//20220524/14058_bd5c19ab/HoangDaiTien_17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://tai2.tainguon.com//20220524/14057_6ce1b907/HoangDaiTien_18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video