Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:15820
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hồng kông  »  Kỳ Ảo Nhân Gian Thế

Tên phim Tiếng Việt:Kỳ Ảo Nhân Gian Thế

Rating IMDB:

Trạng thái:

Thể loại:Hồng kông,cổ trang tình cảm kỳ ảo 

Đạo diễn:

Diễn viên:Ngô Đại Dung, Trần Mỹ Kỳ, Tố Tố Thiệu Mỹ Kỳ, Thanh Thanh Lạc Ứng Quân, La Lạc Lâm

Năm sản xuất:1990

Quốc gia:Hồng Kông

Thời gian cập nhật:2022-06-14

Giới thiệu cốt truyện

Thanh và Tố vốn là xà yêu ngàn năm tu luyện thành người, tình như tỉ muội…Oan nghiệt nên cả hai đã cùng có tình cảm với Ninh Đan tuy nhiên Đan chỉ đáp lại tình cảm của Thanh. Lòng ghen nổi lênkhiến con người mù quáng, Tố đã đi tìm Biên Phúc Yêu Quái tố cáo sự việc khiếnThanh và Đan phải chia tay. Sau cùng Tố và Đan nên duyên phu thê 16 năm sau Thanh và con trai – Minh Thanh ẩn cư trong núi.Tình cờ Đan cùng gia quyến dọn đến Tiên Hà trấn hành y. Mối oan duyên của tiềnnhân chưa dứt khiến cho đời sau phải chịu vạ lây nên khiến cho con gái của Đanvà Tố đem lò yêu Minh Thanh, Minh Thanh lại cótình cảm với Tiểu Tuyết

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 1$https://play2.choinguon.com/share/2d280461b029134123f1f1a356e176b1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 2$https://play2.choinguon.com/share/d9d838896ca0a5e16e7efa2439943fbd Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 3$https://play2.choinguon.com/share/b57532bada44706da665a55d2ce2011e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 4$https://play2.choinguon.com/share/2f093e72fa038b855c80131ec3fba75c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 5$https://play2.choinguon.com/share/4346ad94c2790cac390e684155a2ecba Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 6$https://play2.choinguon.com/share/c5fe17b7a8d023ade2bbb05e574eef78 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 7$https://play2.choinguon.com/share/9f3d342d38e036a9137ef3e270d9d79c Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 8$https://play2.choinguon.com/share/29a83a8a9641bb860a679d7e5ba52d26 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 9$https://play2.choinguon.com/share/8ab84c57bf234ea2e3bf8330b47c2db1 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/share/9dbffba2a03b29811719318b20070b4a Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/share/804a73df74595024fef5c7082428a668 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/share/a3dfec8b6a89762b454f0b5e660c2e78 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/share/6d0893ce02e4926539d6f7e0601c6161 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/share/d185c5ed37536ac0063f735f7a15dd24 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/share/2677c94cc946bd788a3828099d6bcd49 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/share/76c0df0665c83c5944ae67cae2739f7e Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/share/55f04ea8d0761b7aff9d21f23ebcbfef Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/share/093c72c52ca8a8488fa54146997aa39d Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/share/37bd8b4bb1cea47935613348ad16c660 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/share/a0cce36de7a1457b6802255fcec69081 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


 •    Tập 1$https://play2.choinguon.com/20220604/14165_5acb4db8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 2$https://play2.choinguon.com/20220604/14167_ce625368/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 3$https://play2.choinguon.com/20220604/14168_858cd37e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 4$https://play2.choinguon.com/20220604/14169_662f2572/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 5$https://play2.choinguon.com/20220604/14171_2765a4f0/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 6$https://play2.choinguon.com/20220604/14170_cb043714/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 7$https://play2.choinguon.com/20220604/14172_6a3ed58f/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 8$https://play2.choinguon.com/20220604/14174_5648c15e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 9$https://play2.choinguon.com/20220604/14173_3de54c81/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://play2.choinguon.com/20220604/14176_7214387a/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://play2.choinguon.com/20220604/14177_6fdd128b/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://play2.choinguon.com/20220604/14175_b2cbc8c8/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://play2.choinguon.com/20220604/14180_2d9422d5/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://play2.choinguon.com/20220604/14178_aef9ed8e/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://play2.choinguon.com/20220604/14179_ed7fc327/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://play2.choinguon.com/20220604/14184_e45b5eae/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://play2.choinguon.com/20220604/14181_b3ae2044/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://play2.choinguon.com/20220604/14182_4cad4c15/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://play2.choinguon.com/20220604/14183_0ebd24cc/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://play2.choinguon.com/20220604/14185_00781ae4/index.m3u8 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Tải phim

  http


 •    Tập 01$https://tai2.tainguon.com//20220604/14165_5acb4db8/ABC.1.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 02$https://tai2.tainguon.com//20220604/14167_ce625368/ABC.2.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 03$https://tai2.tainguon.com//20220604/14168_858cd37e/ABC.3.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 04$https://tai2.tainguon.com//20220604/14169_662f2572/ABC.4.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 05$https://tai2.tainguon.com//20220604/14171_2765a4f0/ABC.5.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 06$https://tai2.tainguon.com//20220604/14170_cb043714/ABC.6.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 07$https://tai2.tainguon.com//20220604/14172_6a3ed58f/ABC.7.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 08$https://tai2.tainguon.com//20220604/14174_5648c15e/ABC.8.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 09$https://tai2.tainguon.com//20220604/14173_3de54c81/ABC.9.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai2.tainguon.com//20220604/14176_7214387a/ABC.10.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai2.tainguon.com//20220604/14177_6fdd128b/ABC.11.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai2.tainguon.com//20220604/14175_b2cbc8c8/ABC.12.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 13$https://tai2.tainguon.com//20220604/14180_2d9422d5/ABC.13.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 14$https://tai2.tainguon.com//20220604/14178_aef9ed8e/ABC.14.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 15$https://tai2.tainguon.com//20220604/14179_ed7fc327/ABC.15.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 16$https://tai2.tainguon.com//20220604/14184_e45b5eae/ABC.16.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 17$https://tai2.tainguon.com//20220604/14181_b3ae2044/ABC.17.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 18$https://tai2.tainguon.com//20220604/14182_4cad4c15/ABC.18.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 19$https://tai2.tainguon.com//20220604/14183_0ebd24cc/ABC.19.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 20$https://tai2.tainguon.com//20220604/14185_00781ae4/ABC.20.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video