Trang Web phim ảnh lớn nhất Việt Nam, miễn phí trọn đời, update thường xuyên, tốc độ nhanh chóng - www.nguon.tv
 • Cập nhật hôm nay:0
 • Tổng số lượng phim:13433
 • Yêu Cầu Phim
Vị trí hiện tại:Trang chủ  »  Hoạt Hình  »  HealerBáoThù

Tên phim Tiếng Việt:HealerBáoThù

Rating IMDB:

Trạng thái:12/12

Thể loại:Hoạt Hình,未知

Đạo diễn:

Diễn viên:

Năm sản xuất:2021

Quốc gia:nhật bản

Thời gian cập nhật:2022-07-31

Giới thiệu cốt truyện

Link xem phim trực tuyến

nguon


 •    Tập 1$https://tai3.tainguon.com/20220730/12787_f21b4e70/Tập12_ENDHealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 2$https://tai3.tainguon.com/20220730/12786_32890df7/Tập11HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 3$https://tai3.tainguon.com/20220730/12785_d28e4ea4/Tập10HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 4$https://tai3.tainguon.com/20220730/12784_a86fbb75/Tập09HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 5$https://tai3.tainguon.com/20220730/12783_0a69b323/Tập08HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 6$https://tai3.tainguon.com/20220730/12782_b21bf079/Tập07HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 7$https://tai3.tainguon.com/20220730/12781_e44d772e/Tập06HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 8$https://tai3.tainguon.com/20220730/12780_25398777/Tập05HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 9$https://tai3.tainguon.com/20220730/12779_65bc4bf5/Tập04HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai3.tainguon.com/20220730/12778_6e3f4fd6/Tập03HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai3.tainguon.com/20220730/12777_8deb1b8c/Tập02HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai3.tainguon.com/20220730/12776_0c50a11a/Tập01HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • ngm3u8


  Tải phim

  http


 •    Tập 1$https://tai3.tainguon.com/20220730/12776_0c50a11a/Tập01HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 2$https://tai3.tainguon.com/20220730/12777_8deb1b8c/Tập02HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 3$https://tai3.tainguon.com/20220730/12778_6e3f4fd6/Tập03HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 4$https://tai3.tainguon.com/20220730/12779_65bc4bf5/Tập04HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 5$https://tai3.tainguon.com/20220730/12780_25398777/Tập05HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 6$https://tai3.tainguon.com/20220730/12781_e44d772e/Tập06HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 7$https://tai3.tainguon.com/20220730/12782_b21bf079/Tập07HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 8$https://tai3.tainguon.com/20220730/12783_0a69b323/Tập08HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 9$https://tai3.tainguon.com/20220730/12784_a86fbb75/Tập09HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 10$https://tai3.tainguon.com/20220730/12785_d28e4ea4/Tập10HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 11$https://tai3.tainguon.com/20220730/12786_32890df7/Tập11HealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    Tập 12$https://tai3.tainguon.com/20220730/12787_f21b4e70/Tập12_ENDHealerBáoThù(KaifukuJutsushinoYarinaoshi,RedoofHealer,Kaiyari)2021BD_Bluray-VietSub.mp4 Tôi muốn báo cáo lỗi

 •    chọn toàn bộ   Copy link | copy name$link | copy name $link $suffix


 • Bình luận video